ΠΟΥΛΙΑΛΙΑΚΑ (ΣΟΥΦΛΙ)

Σκοπός του παιχνιδιού ήταν η εκγύμναση των κάτω και των άνω άκρων κυρίως όμως η σκοποβολή.
Παιζόταν ως εξής :
Στο παιχνίδι έπαιρναν μέρος αρκετά παιδιά και αποτελούσαν όλα μαζί μια ομάδα. Έπαιρναν όλα από μια βέργα συκομουριάς μήκους ένα έως ενάμισι μέτρο. Τη βέργα αυτή τη στήριζε τη μια άκρη της (ιδίως από το χοντρότερο μέρος) πάνω στα δάκτυλα του δεξιού ποδιού, την άλλη δε άκρη τη στήριζε με το δείκτη του δεξιού χεριού και ύστερα από μερικές ταλαντεύσεις του δεξιού ποδιού για να δώσει δύναμη την πετούσε με όση δύναμη μπορούσε προς τα εμπρός. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι παίκτες ο ένας κατόπιν του άλλου , νικητής δε θεωρούνταν εκείνος που θα εκτόξευε μακρύτερα τη βέργα του. Τις περισσότερες φορές από την αφετηρία της εκτοξεύσεως σε μια ορισμένη απόσταση έβαζαν και ένα σημάδι το οποίο ήταν υποχρεωμένοι οι παίκτες να κτυπήσουν ή τουλάχιστον να το πλησιάσουν.