ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ ΤΖΑΙ ΜΥΡΙΤΖΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόκειται για ένα θεαματικό και πολύ διασκεδαστικό παιγνίδι. Παιζόταν παλαιότερα στις πλατείες των χωριών τις μέρες των γιορτών από μικρούς και μεγάλους με την ίδια πάντα επιτυχία. Ιδιαίτερα τις αναστάσιμες μέρες της Διακαινησίμου αυτό και τα παρόμοιά του παιγνίδια εξέφραζαν τον ενθουσιασμό και την αγαλλίαση των προγόνων μας για το κοσμοσωτήριο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Όσοι παίχτες μαζευτούν χωρίζονται σε δυο ισάριθμες ομάδες. Η καθεμιά μπορεί να περιλαμβάνει από δύο μέχρι δέκα παίχτες.
Γίνεται κλήρωση για το ποια ομάδα θα αναλάβει το ρόλο της "βασιλιτζιάς", δηλαδή τα μέλη της θα καβαλλικέψουν στις πλάτες των μελών της άλλης.
Τα μέλη της ομάδας που χάνει σκύβουν στερεώνοντας τις παλάμες των χεριών τους στα γόνατά τους και σχηματίζουν αραιό κύκλο με τα κεφάλια προς τα μέσα. Οι άλλοι -οι βασιλιτζιές- ανεβαίνουν μ’ ένα πήδημα ο καθένας στην πλάτη ενός από τους σκυμμένους και αμέσως με το αριστερό τους χέρι τους κλείνουν τα μάτια όσο πιο καλά μπορούν.
Ένας από τους καβαλλικεμένους, ο αρχηγός της ομάδας, σηκώνει ύστερα το δεξί του χέρι και σχηματίζει με την προβολή των δακτύλων του έναν αριθμό από το 1 ώς το 4, ειδοποιώντας παράλληλα τον παίχτη πάνω στον οποίο βρίσκεται με κτύπημα των ποδιών, όπως κάνουν οι αναβάτες για να παρακινήσουν το άλογο να τρέξει, ότι αυτός πρέπει να απαντήσει. Και ρωτά: «Βασιλιτζιά τζαι μυριτζιά τζαι με τα φύλλα πόσα;»
Αν ο σκυφτός παίχτης απαντώντας βρεί το σωστό αριθμό των φύλλων που δείχνουν τα δάχτυλα του καβαλλικεμένου, τότε οι σκυφτοί ρίχνουν κάτω τους καβαλλικεμένους και το παιγνίδι επαναλαμβάνεται με τις ομάδες σε αντίστροφους ρόλους. Αν, πάλι, δεν τα καταφέρει, το παιγνίδι επαναλαμβάνεται με την ίδια διάταξη, ωσότου οι σκυφτοί καταφέρουν να μαντέψουν σωστά. Σε κάθε, όμως, επόμενη φορά που το παιγνίδι επαναλαμβάνεται, οι καβαλλικεμένοι αλλάζουν θέση, ώστε ο αρχηγός να καβαλλικεύει κάθε φορά σε άλλο μέλος της ομάδας που σκύβει.
Η ομάδα που ο αρχηγός της θα καβαλλικέψει πρώτος σε όλα τα μέλη της άλλης ομάδας, κερδίζει το παιγνίδι.

http://pkkifanto.blogspot.gr