Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ)

Στο παιχνίδι αυτό το νήπιο έχει την παλάμη του ανοιχτή. Ο μεγάλος κάνει μια εισαγωγή ότι τα πέντε δάχτυλα είναι τα πέντε αδέλφια που κουβεντιάζουν.
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ: -Μάννα π’ναω! – ΔΕΙΚΤΗΣ: Τι θα φάμε; – ΜΕΣΟΣ: Οτ’ εχ’ ο Θεός! (ο μεγάλος εξηγεί: για ταύτο είναι το τρανύτερο) – ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ: Να πάμε να κλέψουμε! (ο μεγάλος εξηγεί: για ταύτο είναι κοντύτερο) – ΜΙΚΡΟΣ: Θα σας προδώσω! – Κιτς το κεφαλάκ’
Το τελευταίο χαρακτηρίζεται με χαρακτηριστική κίνηση που σημαίνει αποκεφαλισμό. (ο μεγάλος εξηγεί: για ταύτο είναι το κοντύτερο απ’ ούλα! έκαμε προδοσία!). Σ’ αυτό το παιχνίδι ο μεγάλος είναι ο μόνος που μιλά και ο μικρός προσέχει με τεντωμένη την παλάμη του τον διάλογο.

https://ellas2.wordpress.com