Σκλαβάκια

Tα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες κι η κάθε μία βάζει

ένα λιθάρι εκεί που διαλέγει να έχει το «λημέρι» της. Τα

δυο λημέρια είναι αντικριστά αλλά αρκετά μακριά το

ένα από το άλλο και στη μέση της απόστασης μια

γραμμή ορίζει το «σύνορο». Μόλις δοθεί το σύνθημα, όλοι

κινούνται προς το σύνορο και κάθε παιδί της μιας

ομάδας προσπαθεί να πιάσει αιχμάλωτο, «σκλαβάκι» ένα

παιδί της άλλης. Σκλαβάκι γίνεται το παιδί που το άγγιξε

ο αντίπαλος. Τα σκλαβάκια μεταφέρονται στο λημέρι της

ομάδας που τα έπιασε και μένουν εκεί ίσαμε που να

καταφέρει ένα παιδί της δικής του ομάδας να τα αγγίξει,

οπότε ελευθερώνονται. Νικάει όποια ομάδα πιάσει

«σκλαβάκια» όλα τα παιδιά της άλλης ομάδας.