ΠΕΝΤΟΒΟΛΑ Ή ΑΛΕΚΑΤΡΙΔΕΣ Ή ΠΕΝΤΟΛΙΘΑ

ΠΕΝΤΟΒΟΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΓΙΑΓΙΑ

Παραδοσιακό παιχνίδι δεξιοτεχνίας που παίζεται από δύο και περισσότερους παίχτες. Το  παιχνίδι αυτό παίζεται με πέντε βόλους ή πέτρες (πεντό-βολα), σε διάφορα μέρη. Στην αρχή  παίρνεις έναν βόλο ή πέτρα, τον πετάς στον αέρα, παίρνεις έναν βόλο από κάτω και πιάνεις και  τον βόλο που είχες πετάξει στον αέρα πριν πέσει κάτω. Μετά αυτούς τους δύο που κρατάς,  τους πετάς στον αέρα, παίρνεις έναν από κάτω και πιάνεις και τους άλλους δύο που είχες  πετάξει στον αέρα. 'Ετσι συνεχίζεις ως τον πέμπτο βόλο. Στην συνέχεια υπάρχουν άλλοι πέντε  γύροι με διαφορετικό όνομα ο καθένας. Τα πεντόβολα λέγονται και αλλιώς : πεντάλιθα,  πεντεγούλια, αλεκαφίδες και πετράδια.