35

 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μονής Νάξου «Η Παράδοση»
 2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Φιλωτίου Νάξου
 3. Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου
 4. Απεραθίτικος Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Φανάρια»
 5. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνου
 6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νάξου
 7. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγαίας
 8. Λαϊκός Συνεταιρισμός Κορωνίδας
 9. Οικολογικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κανάκη – Ψιλής Άμμου
 10. Πνευματικό Κέντρο Κωμιακής
 11. Πνευματικό Κέντρο Κορωνίδας
 12. Πολιτισμική Εταιρία Δανακού Νάξου
 13. Πολιτιστική Χορευτική Ομάδα Κουρουνοχωρίου-Μύλων Νάξου "Παναγία η Φλεριώτισσα"
 14. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαληνιωτών "Παναγία η Ατταλιώτισσα"
 15. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γρόττας
 16. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολιχνίου "Η Αγία Παρασκευή"
 17. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Σαγκρίου
 18. Πολιτιστικός Οργανισμός Απεράθου Νάξου (Π.Ο.Α.Ν.)
 19. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δρυμαλίας Νάξου (Π.Ο.Δ.Δ.Ν.)
 20. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νάξου (Π.Ο.Δ.Ν.)
 21. Πολιτιστικός Οργανισμός Κορώνου Νάξου (Π.Ο.Κ.Ν.)
 22. Πολιτιστικός Σύλλογος Εγγαρών "Ο Άγιος Τρύφων"
 23. Πολιτιστικός Σύλλογος Κυνιδάρου "Ο Απίκραντος"
 24. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων "Κούρος ο Έλληνας"
 25. Πολιτιστικός Σύλλογος Νάξου
 26. Σύλλλογος Ακρωτηρίων Κωμιακής Νάξου
 27. Σύλλογος Γυναικών Κορωνίδας
 28. Σύλλογος Γυναικών Νάξου
 29. Σύλλογος Γυναικών Φιλωτίου
 30. Σύλλογος Κορωνιδιατών Χώρας Νάξου
 31. Σύλλογος Κρητών Νάξου
 32. Σύλλογος Μελάνων Νάξου "Κούρος ο Έλληνας"
 33. Σύλλογος Μονιατών «Η Τέχνη»
 34. Συνεταιρισμός Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου
 35. Τουριστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νάξου "Ο Ξένιος Ζευς"