7

  1. Εξωραϊστικός Σύλλογος Οτζιά
  2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ποίσσων
  3. Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών»
  4. Πολιτιστικός Σύλλογος Κέας
  5. Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Μεριάς "Η Καρθαία"
  6. Πολιτιστικός Σύλλογος "Σιμωνίδης ο Κείος"
  7. Σύλλογος Γυναικών Κέας «Η Μελίτη»