9

  1. Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Η Πάτμος των Χρωμάτων)
  2. Πνευματικό Κέντρο Πάτμου
  3. Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου (Η Ευαγγελίστρια)
  4. Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας (Ο Όσιος Χριστόδουλος)
  5. Σύλλογος Γυναικών Κάμπου «Η Πατινιώτισσα»
  6. Σύλλογος Γυναικών Πάτμου "Η Σπίθα"
  7. Σύλλογος Καμπιωτών «Η Ευαγγελίστρια»
  8. Σύλλογος Προστασίας και Προβολής Πάτμου
  9. Χορευτικός Όμιλος Φίλων και Νέων της Πάτμου