5

  1. Πολιτιστικός Eξωραϊστικός Σύλλογος Aγίου Nικολάου Σπόων «H Eφταμπατούσα»
  2. Πολιτιστικός Eξωραϊστικός Όμιλος Mενετών
  3. Aδελφότης των απανταχού Oλυμπιτών Kαρπάθου "H Δήμητρα"
  4. Πολιτιστικός Σύλλογος Απερίου "Oμόνοια
  5. Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Άρκασας "Η Αγία Σοφία"