8

  1. Ένωση Πολιτών Χώρας
  2. Καλλιτεχνικός Σύλλογος Καλύμνου                               
  3. Λύκειο Ελληνίδων
  4. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αργείων
  5. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Βαθύ Παναγιά η Κυρά-Ψηλή"
  6. Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Πρόοδος"
  7. Πολιτιστικός Σύλλογος Μασουριού
  8. Σύλλογος «Αγία Ταβιθά»