"ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ" - ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Στη διάρκειά τους,το Μάιο, οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία μέρα γίνεται παρέλαση άνθινων αρμάτων.

"ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΩΤΙΚΑ' - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Τα 'Βαρθολομιώτικα', πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και έκθεση αγροτικών προϊόντων.

"ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ" - ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Παράλληλα με την προβολή των αγροτικών προϊόντων, οργανώνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, φολκλορικούς χορούς από ελληνικά και ξένα συγκροτήματα και αθλητικούς αγώνες.