ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ (ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ) - ΚΥΠΡΟΣ

Ένα άμεσα συνδεδεμένο επάγγελμα με την υλοτομία, ήταν το επάγγελμα του πελεκάνου, με βασική διαφορά πως ο τελευταίος ασχολείτο με την επεξεργασία του ξύλου. Η ονομασία του προέρχεται από το βασικό εργαλείο του, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον «πέλεκη» και την βασική ασχολία του να «πελεκά» το ξύλο.

Ο πελεκάνος αναλάμβανε την κατασκευή της ξύλινης στέγης, των «πορτοπαράθυρων», αλλά και μερικών επίπλων όπως τραπέζια, κρεβάτια, σεντούκια, δηλαδή μπαούλων. Επιπλέον, κατασκεύαζαν διάφορα ξύλινα σκεύη, όπως σκάφες και σκαφίδια για το ζύμωμα και ψωμοσανίδες, γνωστές ως «διαρτοσάνιδα».

kakopetria.eu