ΚΑΛΛΙΚΑΣ (ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ) - ΚΥΠΡΟΣ

Ο καλλικάς ένα ιδιαίτερα σημαντικό επάγγελμα κυρίως στο παρελθόν που τα γαϊδουριά και τα μουλάρια αποτελούσαν τα μεταφορικά μέσα των χωρικών αλλά ταυτόχρονα και χρήσιμους «βοηθούς» στις αγροτικές εργασίες. O καλλικάς ή αλλιώς πελταστής προσάρμοζε πέταλα στις οπλές ζώων, περίπου δυο φορές το χρόνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, γιατί, όπως έγραφε ο Ιωνά, «διαφορετικά μεγάλωναν τα νύχια τους και σκουντουφλούσαν κατά το περπάτημα».

xyliatos.org