ΠΑΡΠΕΡΗΣ (ΚΟΥΡΕΑΣ) - ΚΥΠΡΟΣ

Ο παρπέρης αναλάμβανε το κούρεμα και το ξύρισμα των χωριανών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις το βγάλσιμο των δοντιών. Τα παλιά χρόνια, ο παρπέρης, αμέσως μετά το ξύρισμα, έβαζε στο πρόσωπο του πελάτη λίγη ζιβανία ή λίγο ροδόσταγμα.

anafotia.org