20

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΥΡΟΥ

 1. (17 Ιανουαρίου) Αγίου Αντωνίου στο Μέσα Γιαλό
 2. (29 Ιουνίου) Αγίου Πέτρου στο Κίνι
 3. (7 Ιουλίου) της Αγίας Κυριακής στο Δανακό
 4. (17 Ιουλίου) της Αγίας Μαρίνας στο Κίνι
 5. (20 Ιουλίου) του Προφήτη Ηλία στο Επισκοπείο
 6. (25 Ιουλίου) της Αγίας Άννας στην Αληθινή
 7. (26 Ιουλίου) της Αγίας Παρασκευήςστην Αληθινή
 8. (27 Ιουλίου) του Αγίου Παντελεήμονα στο Παπούρι
 9. (27 Ιουλίου) του Αγίου Παντελεήμονα στο Φοίνικα
 10. (6 Αυγούστου) Του Σωτήρος στον Αγρό
 11. (15 Αυγούστου) Κοίμηση της Θεοτόκου στη Βάρη
 12. (15 Αυγούστου) Κοίμηση της Θεοτόκου στο Κίνι
 13. (29 Αυγούστου) του Αγίου Ιωάννη στην Ποσειδωνία
 14. (8 Σεπτεμβρίου) Γενέθλιο της Θεοτόκου στο Κίνι
 15. (8 Σεπτεμβρίου) Γενέθλιο της Θεοτόκου στον Λωτό (Παναγία Λωτιανή)
 16. (8 Σεπτεμβρίου) Γενέθλιο της Θεοτόκου στην Παρακοπή
 17. (8 Σεπτεμβρίου) Γενέθλιο της Θεοτόκου στην Χρούσσα
 18. (14 Σεπτεμβρίου) του Σταυρού στην Αληθινή
 19. (14 Σεπτεμβρίου) του Σταυρού στην Παρακοπή
 20. (14 Σεπτεμβρίου) του Σταυρού στα Τάλαντα