8

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΕΑΣ

 

  1. (10 Φεβρουαρίου) Αγίου Χαραλάμπους στην Ιουλίδα (Πολιούχος του νησιού)
  2. (1 Ιουλίου) Αγίων Αναργύρων στο Βουρκάρι
  3. (17 Ιουλίου) Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα
  4. (6 Αυγούστου) Μεταμόρφωση του Σωτήρος στις Πήσσες
  5. (8 Αυγούστου) Αγίου Αιμιλιανού στον Κούνδουρο
  6. (15 Αυγούστου) Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία Καστριανή 
  7. (15 Αυγούστου) Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία των Πολώ
  8. (7 Σεπτεμβρίου) Αγίου Σώζοντα στον Οτζιά