7

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΙΟΥ

  1. (24 Ιουνίου)  του Αϊ Γιάννη του Κλείδωνα, στον Πύργο.
  2. (15 Αυγούστου)  Κοίμηση της Θεοτόκου στη Γκρεμιώτισσα στην Χώρα.
  3. (29 Αυγούστου) του Αϊ Γιάννη του Καλάμου και του Αϊ Γιάννη της Ψάθης.
  4. (8 Σεπτεμβρίου)  Γέννηση της Παναγίας στην 'Αγία Θεοδότη 
  5. (8 Σεπτεμβρίου)  Γέννηση της Παναγίας  στο Παλαιόκαστρο.
  6. (6 Δεκεμβρίου)  Αγίου Νικολάου στην Κουμπάρα
  7. Αγίου Γεωργίου στα Βουρλιδάκια