6

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

  1. (30 Ιουνίου) των Αγ. Αποστόλων στις Φρίκες
  2. (17 Ιουλίου) της Αγ. Μαρίνας στην Εξωγή
  3. (20 Ιουλίου) του Προφήτη Ηλία στο Κιόνι
  4. (5 & 6 Αυγούστου) του Σωτήρος στο Σταυρό
  5. (14  Αυγούστου) παραμονή της Παναγίας στην Ανωγή
  6. (15 Αυγούστου) της Παναγίας στον Πλατρειθιά