ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ

MOYSEIOALIEIAS_F30377.4.jpg Κατασκευάστηκε επειδή ο Αμβρακικός κόλπος είναι μια απο τις πιο παραγωγικές πηγές αλιείας για την Περιφέρεια Ηπείρου. Οι αφανείς ήρωες, οι ψαράδες, αιώνες τώρα ψαρεύουν και επινοούν τρόπους για να πιάσουν ψάρια. Χρησιμοποιούν τη συρτή, τον πεζόβολο, το νταλιάνι, τα δίχτυα, το πυροφάνι, παγίδες στα περάσματα και στα διβάρια. Στο μουσείο υπάρχουν ξύλινες  κατασκευές πλοίων όπως Γατζάο, μαούνες, τρεχαντήρια, καραβόσκαρα, πεζότρατες και πριάρια.