ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ

MOYSEIOFYSIKHSISTORIAS_F30400.jpg Στεγάζεται στο οίκημα του παλιού τελωνείου της Κοπραινας όπου ανακαινίστηκε το 1994. Περιλαμβάνει 4 αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα έχει μακέτα, διάφορους χάρτες του Αμβρακικού κόλπου και χάρτη της Ελλάδας όπου επισημαίνονταθι οι Εθνικοί Δρυμοί, οι υγρότοποι και τα θαλάσσια πάρκα. Στη δεύτερη αίθουσα υπάρχουν φωτογραφίες που απεικονίζουν τα αξιοθέατα της περιοχής. Στην Τρίτη αίθουσα γίνεται περιήγηση στους βιότοπους, θάλασσες, λιμνοθάλασσες, γλυκούς – αρμυρούς βάλτους, ποτάμια, λόφους της περιοχής και  στην τέταρτη αίθουσα υπάρχουν πληροφορίες για τα δελφίνα, τις θαλάσσιες χελώνες και τα πουλιά.