ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΔΡΟΣ

Το Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων στην Άνδρο αποτελείται από δύο παλιά ελαιοτριβεία του νησιού, τον ελαιόμυλο Χέλμη στον Πιτροφό και τον ελαιόμυλο Λεμπέση στα Ρέματα. Οι εγκαταστάσεις έχουν αποκατασταθεί και μετατραπεί σε μουσειακούς χώρους. Σε αυτούς ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει τις τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου στους αγροτικούς οικισμούς της Άνδρου και να κατατοπιστεί για τη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας στο νησί σε οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.