ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο της Λεονταριδείου Σχολής (πλατεία Μητροπόλεως). Στις 8 αίθουσες-ενότητες του Μουσείου, όπου κυρίαρχη είναι η σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη, εκτίθενται προσφυγικά κειμήλια και καλλιτεχνικοί θησαυροί - φορητές εικόνες, ιερατικά άμφια, λειτουργικά σκεύη, ξυλόγλυπτα, παλαίτυπα, λειτουργικά βιβλία, χειρόγραφα - από την περιοχή της Θράκης, που χρονολογούνται από το 16ο ώς τον 20ό αι. Το σημαντικότερο ίσως τμήμα της συλλογής αποτελούν τα προσφυγικά κειμήλια από την Αίνο, που έφεραν μαζί τους ευλαβικά οι κάτοικοί της κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922.