ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ

Στην Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Άνω Σύρου φυλάσσονται αντικείμενα και επαγγελματικά εργαλεία, βιβλία θρησκευτικού και γενικού περιεχομένου, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ παλαιά, ιστορικά επίσημα έγγραφα και παλαιοί πίνακες.
Τα περισσότερα από αυτά τα εκθέματα έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο Άνω Σύρου από δημότες του. Κάποια έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία, ενώ άλλα προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα. Τέτοια είναι κατεξοχήν τα παλαιά βιβλία και οι πίνακες.

http://www.hermoupolis.gr