ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Το Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο της Νισύρου είναι αρκετά πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Παλιοί πέτρινοι φούρνοι, χερόμυλοι για το άλεσμα των δημητριακών, ο μηχανισμός ενός παλιού ανεμόμυλου αλλά και ζωγραφιές φιλοτεχνημένες από κάποιον λαϊκό τεχνίτη, αποτελούν τα εκθέματα του πρωτότυπου αυτού υπαίθριου μουσείου.