ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

POLEMIKO MOUSEIO NAFPLIOU ARGOLIDAΗ αποστολή του Παραρτήματος Ναυπλίου του Πολεμικού Μουσείου είναι η συλλογή, συντήρηση και παρουσίαση των αντικειμένων και των γραπτών μαρτυριών που φωτίζουν τις πτυχές της νεώτερης ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, από τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια μέχρι την απελευθέρωση από τη Γερμανική Κατοχή του 1944 και επίσης, όπως είναι αυτονόητο, λόγω του περιφερειακού χαρακτήρα του, η διάσωση της ιστορικής μνήμης και προώθηση της τοπικής ιστορίας και του τοπικού πολιτισμού. Επιπλέον, και επειδή ακριβώς το Παράρτημα Ναυπλίου στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο αποτελεί αυτούσιο ιστορικό μνημείο, στο τριώροφο οικοδόμημα που στέγασε τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην αποστολή του Μουσείου περιλαμβάνεται και η παρουσίαση, με βάση τα εκθέματα που διαθέτει στη μόνιμη συλλογή του, του χρονικού της ίδρυσης και της πορείας του πρώτου ιδρύματος ανωτάτης εκπαίδευσης της χώρας μας από το 1828 μέχρι το 1834, καθώς και η με κάθε αφορμή προβολή της ιστορικής, στρατιωτικής, επιστημονικής του ταυτότητας.