ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ

Κάτω από τα "Αρχοντικά" της Κρητσάς διακρίνονται τα τα ερείπια μιας παλιάς στέρνας και κάπου - κάπου στις πλαγιές των βουνών και στα λαγκάδια προς την κατεύθυνση της Σπίνας - λόγκας τα ίχνη παλιού υδραγωγείου...

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

Την εποχή που ο αργαλειός ήταν ακόμη άγνωστος , ο Σατανάς είχε κάποια αδελφή τόσο ανάποδη, που δεν στεκόταν στο σπίτι της μέσα, ούτε στιγμή.
Διαρκώς την περιμάζευε απο τις γειτονιές και τα σοκάκια όπου ασχολείτο στο αγαπημένο της κουτσομπολιό και στο να δημιουργεί σκάνδαλα και φασαρίες , και συνεχώς του ξέφευγε για να ξαναρχίσει πάλι τη δουλειά της .
Την έδενε με σκοινιά μέσα στο σπίτι, μα εκείνη κατόρθωνε να τα κόβει με τα δόντια της και πάντα κατάφερνε να διαφεύγει . Τότε ο Σατανάς μή έχοντας άλλο μέσο να τη συμμαζέψει μέσα στο σπίτι επινόησε τον αργαλειό. Και πραγματικά με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε να την αναγκάσει να κλειστεί μέσα στο σπίτι της να υφαίνει στον αργαλειό.
Από τότε λέγεται πως το "αργαστήρι" είναι διαβολική επινόηση ......

Ο ΑΓΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ

Μια φορά ήτονε ένας μεγάλος Αγάς και είχε μια σκλάβα , μια χριστιανοπούλα πολλούς χρόνους. Την ημέρα του Σταυρού τού ΄γερνε , με ένα λαδικό, νερό να πλυθεί. Την ώρα που τού 'γερνε κι επλύνουντανε, ερχινήξανε τα δάκρυά τση κι ετρέχανε σαν τση βρύσης το νερό κι ενεστέναξε κιόλας ...

ΟΙ ΡΑΪΝΗΔΕΣ

Οι Τούρκοι ήσαν ερχομένοι στην Κρήτη, μα οι Βενετσάνοι της Βιάννος δεν το ξέρανε. Πρέπει όμως πως το περιμένανε, κι ήσανε μαντρισμένοι όλοι μέσα στην Κο- ρακιά. Μέσα κει ήσανε κι οι γυναίκες οι Φράγκισσες· και η μια έκλωθε, η άλλη ύφαινε, άλλη εμαγέρευε, σαν και όξω. Μια στιγμή, ακούνε την ανέμη ενός κοριτσιού κι έκαν1 εκεί που γύ­ριζε: τουρκ. τουρκ, τουρκ. Παράξενο πράμα! Όλοι εμουδιάσα- νε. Αφουκρούνται, μα η ανέμη το σκοπό της. Βάνουν το κορί­τσι και τη λαδώνει, αρχινά και πάλι κι ανέμιζε, μα τίποτε· η ανέμη ήλεγε πάλι το ίδιο...