ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΗ - ΣΑΜΟΣ

Ο Νικόλαος Σαρακίνης ήταν καπετάνιος στο στόλο του Τούρκου ναυάρχου Κιλίτζ Αλή Πασά, τον οποίο βοήθησε αποφασιστικά στην επανακατοίκιση της Σάμου στα τέλη του 16ου αιώνα. Έτσι δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του ο Κιλίτζ Αλή Πασά χάρισε στον Νικόλαο Σαρακίνη μεγάλες εκτάσεις γης στην περιοχή του Ηραίου...


  Λόγω των καταστάσεων της εποχής και τον φόβο των πειρατικών επιδρομών ο Σαρακίνης έχτισε ένα οχυρό τον ομώνυμο πύργο του οποίου οι εργασίες τελείωσαν περίπου το 1577. 
  Η πρόσβαση στον Πύργο γίνεται εύκολα με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ή ταξί. Ο Πύργος του Σαρακίνη περιλαμβάνει τρεις ορόφους, είναι ορθογώνιου σχήματος, διαθέτει επάλξεις και έχει έντονο φρουριακό χαρακτήρα που εκφράζεται όχι μόνο με ισχυρά τείχη ώστε να μην έχει ο οποιοσδήποτε εύκολη πρόσβαση όπως οι πειρατές, αλλά κυρίως στον τρόπο οργάνωσής του. Σήμερα αποτελεί ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής της Πάτμου και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα μακριά και δυτικά του Πυθαγορείου κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου.

http://www.samosportal.gr