ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Στην άκρη της θάλασσας στο σημερινό Παράλιο Άστρος ο βραχώδης λόφος στεφανώνεται από ένα μικρό κάστρο που η κατασκευή του τοποθετείται στα χρόνια της προχωρημένης Τουρκοκρατίας.
Είναι γνωστό σαν κάστρο του Άστρους και διατηρείται μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου καθώς και ένας από τους στρογγυλούς πύργους.
Τον 18ο αιώνα, τρεις αδελφοί, οι αδελφοί Ζαφειρόπουλοι, εύποροι έμποροι στο εξωτερικό, επέστρεψαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν κατά των Τούρκων και οικοδόμησαν στο χώρο του τρεις κατοικίες, διαμορφώνοντας παράλληλα το εσωτερικό του. Οι κατοικίες αυτές είναι χαρακτηριστικά δείγματα της προεπαναστατικής αρχιτεκτονικής της περιοχής και σώζονται μέχρι σήμερα, οι δύο πρώτες σε ημιερειπωμένη και η τρίτη σε ερειπωμένη κατάσταση.
Σε παρακείμενο ύψωμα διακρίνονται τμήματα από τείχος κλασικών χρόνων. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, πρόκειται για τείχος οχύρωσης που ξεκίνησαν να χτίζουν οι Αιγινήτες οι οποίοι μετοίκησαν στην περιοχή, αλλά τελικά το άφησαν ημιτελές. Ο χώρος του κάστρου είναι επισκέψιμος όλο το χρόνο.