ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ

Κάλαντα Φώτων Αιγαίου

Σήμερον είναι των φωτών

Κι αγιάζουνε τον κόσμο

Και οι παπάδες περπατούν

Με τον σταυρό στο δρόμο

Και μες στα σπίτια μπαίνουνε

Και λεν τον Ιορδάνη

Βοήθεια να έχετε

Τον Μέγα Ιωάννη

Εγώ είμαι δούλος σου, χριστέ

Κι ήρθα να σε βαφτίσω

Την άχραντη σου κορυφή

Πως ημπορώ ν` αγγέσω

Εξάπλωσεν ο Πρόδρομος

Το δεξιό του χέρι

Κι ανοίχτησαν οι ουρανοί

Κι εφάνη περιστέρι

Άγιο πνεύμα ήτανε

Κι ήρθε να μαρτυρήσει

Πως ο Χριστός βαφτίζεται

Σ` Ανατολή και Δύση

Να βαφτιστούνε τα νερά,

Στο πέλαγος να μπούνε

Και ν` αρμενίζουν με χαρά

και να δοξολογούνε.     

Κάλαντα Φώτων Αστυπάλαιας

Αύριο είναι των Φώτων που βαίνουν οι παπάδες,
και που γυρίζουν τα στενά και λέν’ τον Ιορδάνη.

Βοήθεια τον έχομεν τον μέγα Ιωάννη,
που παραδέχθει ο Χριστός να πά’ να τον βαφτίσει.

Όπου αφέντη μου Χριστέ και πως θα σε βαφτίσω,
που θα καούν τα χέρια μου σαν το κερί θα λύσουν,
και σαν το κιτρολέμονο θα κιτρολεμονήσου.

Κάλαντα Φώτων Καππαδοκίας

«Ήρτανε τα Φώτα και οι Φωτισμοί,
ήρτανε οι παπάδες και οι αγιασμοί.
Ήρτανε τα φώτα τα φωτεινά,
ήρτε και η κυρά μας η Παναγιά.
Σ’ αυτό το σπίτι πούρταμε
πέτρα να μη ραγίσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρόνια να ζήση,
και του χρόνου»

Κάλαντα Φώτων Κάσου

Δεν είναι τούτη η γιορτή ωσάν την περασμένη,
μόνον η μέρα η φρικτή η δοξολογημένη,
που οι παπάδες πορπατούν με το σταυρό στο χέρι,
και μπαίνουν μες τα σπήλαια και λεν τον Ιορδάνη.
Βοήθεια να έχετε τον Μέγαν Ιωάννη.

Κάτου στα Γεροσόλυμα και στου Χριστού τον τάφον,
εκεί δένδρον εν ύπηρχε, δένδρον εξεφυτρώθη,
στη μέση κάθετ' ο Χριστός, στην άκρα η Παναγία,
και τα περικλωνάρια του Αγγέλοι κι Αρχαγγέλοι

Κάλαντα Φώτων Κέρκυρας

Σήμερα τα Φώτα και οι Φωτισμοί
και χαρές μεγάλες και οι αγιασμοί,
κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά.

Όργανα βαστάει κερί κρατεί
και τον Άγιο Γιάννη παρακαλεί,
Άη Γιάννη αφέντη και Βαφτιστή
βάφτισε κι εμένα Θεού παιδί.

Να ανέβω επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο,
δύναμαι και θέλω και προσκυνώ
και τον Κύριο μου παρακαλώ.

Καρτερέψατέ με ως το πρωί
όσο ν’ ανεβώ τους επτά ουρανούς,
να κατασκορπίσουν τα είδωλα
να καταλαγιάσουν οι δαίμονες.

Τότε θα βαφτίσω Θεού παιδί
και θα παραδώσω Θεού ψυχή,
σήμερα τα Φώτα και οι Φωτισμοί
και χαρές μεγάλες και οι αγιασμοί.

Κάλαντα Φώτων Κεφαλλονιάς

Μικρός μικρός στη Βηθλεέμ σπηλαίω εντός ετέθη
και τώρα άνδρας τέλειος στον Ιορδάνη τρέχει
με ένα καμηλόδερμα ήτανε τυλιγμένος
και με τη ζώνη του Χριστού ήταν περιζωσμένος

Εκοίταξα στον ουρανό κι είδα σταυρό στη μέση
κι απ΄ όλα τα ονόματα .... μου αρέσει.
και πάλι ματακοίταξα κι είδα ένα δυο στεφάνια
και με το καλονύχτισμα καλά σας Θεοφάνια.

Έτη πολλά να χαίρεστε πάντα ευτυχισμένα
σωματικώς και ψυχικώς να είστε πλουτισμένοι.

Κάλαντα Φώτων Κύπρου

Μηνύματα χαρμόσυνα ήλθαμεν να σας πούμεν
πως ο Χριστός βαπτίζεται σήμμερον, να χαρούμεν.
-Ήλθαν τα Φώτα στον Ιορδάνην πρώτα-
Απόψε ήλθαμεν εδώ, για να σας ευχηθούμεν
και των Φωτών τα κάλαντα, σαν πρέπει, να σας πούμεν·
-Ήρθαν τα Φώτα, ευλογημέν΄η ώρα-
πως είν΄τα Θεοφάνια ανθρώπων σωτηρία,
που καθαρίζουν τας ψυχάς από την αμαρτίαν.
-Ήρθαν τα Φώτα και του Θεού τα δώρα-
Δεν είν' αυτή η εορτή, ωσάν την περασμένην,
μόνον μεγάλη και φρικτή και δοξολογημένη,
-Ήλθαν το Φώτα κι εφέρανε τα δώρα-
που κατεδέχθην ο Χριστός διά φιλανθρωπίαν
και ήλθεν κι εβαπτίσθηκεν, χωρίς να έχη χρείαν.
-Ήρθαν τα Φώτα χαρα σ' όλην την χώραν-
Εις σπήλιον πενιχρότατον, εις φάτνην των προβάτων
ήλθες Χριστέ, να γεννηθής, ώ θαύμα των θαυμάτων!
-Ήλθαν τα Φώτα, ευλογημέν΄η ώρα-
Με σπάργανα σ' ετύλιξεν η Δέσποινα Κυρία,
υμνούμεν, προσκυνούμεν σε, απείρανδρε Μαρία.
-'Ηρθαν τα Φώτα κι ελύθησαν τα σκότη-
Στας ΄κοσιπέντε Δεκεμβρίου ήλθες και εγγηνήθης
και εις την πρώτην Γενναριού σάρκαν περιετμήθης.
-Ήλθαν τα Φώτα κι εφάνην η θεότης-
Κι ο μήνας έξι σήμμερον έχει του Γενναρίου,
που όλοι εορτάζομεν τα Φώτα του Κυρίου.
-Ήλθαν τα Φώτα, κι εφώτισαν τον κόσμον-
Δοξάζομεν σε, βασιλεύ, με τα θαυμάσιά σου
και προσκυνούμεν, Κύριε, τα Θεοφάνιά σου.
-Ήρθαν τα Φώτα, κι αγιάζουσιν τον κόσμον-
Σήμμερον ήλθεν ο Χριστός στο άγιον ποτάμιν,
αυτό, π' ακούτε όλοι σας και λέγουν Ιορδάνην.
-Ήρθαν τα Φώτα και τα νερά εγερθήκαν-
Σήμμερον ο αόρατος του ουρανού και κτίστης
στον Ιορδάνην ποταμόν ήλθεν και εβαπτίσθην.
-Ήλθαν τα Φώτα και τα δαιμόνια ΄φύγαν-
Σήμμερον ήλθεν ο Χριστός στο άγιον ποτάμιν,
με προθυμιάν το βάπτισμαν ζητά του Ιωάννη.
-Ήρθαν τα Φώτα σ' Ανατολήν και Δύσιν-
Ως άνθρωπος στον ποταμόν ήλθεν στον Ιορδάνην,
υπό Προδρόμου της χειρός το βάπτισμαν λαμβάνει.
-Ήρθαν τα Φώτα, αγάλλεται η κτίσι-
Σήμμερον είναι των Φωτών, π' αγιάζουσιν τον κόσμον
και οι παπάδες περπατούν με τον σταυρόν στον δρόμον.
-Ήρθαν τα Φώτα, το θαύμαν των θαυμάτων-
και εις τα σπίτια μπαίνουσιν και λεν τον Ιορδάνην,
βοήθειαν να ΄χετε Χριστόν και μέγαν Ιωάννην,
-Ήρθαν τα Φώτα, για χάριν των κτισμάτων-
Απόψε εορτάζομεν, ύμνοις δοξολογούμεν,
τ' άγια Θεοφάνια υμνούμεν, προσκυνούμεν,
-'Ηρθαν τα Φώτα, και όλοι ευφρανθήτε-
γιατ' εκατέβην ο Χριστός, τούτον να τελειώση,
την αμαρτίαν του Αδάμ να σβήση να λειώση.
-Ήρθαν τα Φώτα, όλοι να ευτυχήτε-
Επήγεν και το βάπτισμαν ζητά του Ιωάννη,
να τον βαπτίση γρήγορα μέσα στον Ιορδάνην.
-Ήρθαν τα Φώτα και τα νερά αγιάζουν-
«'Ελα, προφήτα, γρήγορα», του λέγει, «βαπτισόν με,
στην κορυφήν την χείραν σου γγίξε κι υπούργησόν με.»
-Ήλθαν τα Φώτα, την πουλουστρίναν πρώτα-
«εγώ χρειάζομ΄από ΄σεν, Χριστέ, να με βαπτίσης,
νε με βαπτίσης, Δέσποτα, και να με συγχωρήσης.»
-Ήρθαν τα Φώτα, να σας χαρίζουν χρόνια-
Κι ως ΄μπήκεν εις τον ποταμόν, διά να τον βαπτίση,
ο Ιορδάνης ΄στράφηκεν οπίσω να γυρίση.
Άγγελοι και αρχάγγελοι εκεί υπηρετούσιν,
σκυμμένα τα κεφάλια των, ύμνους δοξολογούσιν.
Και θαύμαν μέγαν έγινεν, όπου δεν έχει ταίριν,
οι ουρανοί εσχίσθησαν κι εβγήκεν περιστέριν·
τ' άγιον πνεύμαν ήτανε, διά να μαρτυρήση,
υιός Θεού βαπτίζεται σ' Ανατολήν και Δύσιν.
Και η φωνή ακούσθηκεν, οπού τον εμαρτύραν
υιόν Θεού και Κύριον, αφέντην και σωτήραν.
Και τα νερά ηυλόγησεν, τες βρύσες, τα πηγάδια,
την οικουμένην άπασαν, βουνά, κήπους, λαγκάδια,
την θάλασσαν ημέρωσεν, πού ΄τον αγριωμένη,
ως ΄μπήκεν εις τον ποταμόν, ευρέθην μερωμένη,
για τούτον ως την σήμμερον οι ναύτες το κρατούσιν,
σαν βαπτισθώσιν τα νερά, στο πέλαγος να μπούσιν.
Και κει στην Ιερουσαλήμ, που παν και προσκυνούσιν
και οι χατζήδες τρέχουσιν να πάσιν να λουσθούσιν,
αχ! και να ήμαστεν κι εμείς εκεί στον Ιορδάνην,
για να λουσθούμεν και εμείς στο άγιον ποτάμιν!
Δόξαν να έχης βασιλεύ, με τα θαυμάσιά σου
και προσκυνούμεν, Κύριε, τα Θεοφανιά σου·
μα λέγει το Βαγγέλιον και του Χριστού το στόμαν,
όποιος δεν λάβει βάπτισμαν χάννει ψυχήν και σώμαν.
Εις τούτον το αρχοντικόν, που στέκουν κι αγροικούνε,
δος τους, Θεέ μου και Χριστέ, τέλος καλόν να δούνε,
που ΄χουν πολλήν επιθυμιάν και στέκουν κι αφικρούνται,
θωρώ τους, που παρακαλούν για μας και μας ευχούνται.
Και τώρα θα σχολάσωμεν και μέσα θα εμπούμεν,
να μας φιλοδωρήσετε κι εμείς να ευχηθούμεν.
Εμείς για τούτον ήλθαμεν με προθυμιάν μεγάλην,
νά ΄λθωμεν όλοι του καιρού, να σας τα πούμεν πάλιν.

Εις πολλά τα έτη.

Κάλαντα Φώτων Λασηθίου

Αύριο είναι τω Φώτων γιορτάζουν οι παπάδες,
μέσα στα σπίτια μπαίνουνε και λέν’ τσι εορτάδες,
ο Ιωάννης Βαπτιστής επέρασε και είπε.

-Χαιρέτησε μου τα κλειδιά τα μαργαριταρένια,
ν’ ανοίξω το παράδεισο να μπω στο περβολάκι,
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά ‘πό κάτω.

Πέφτουν τα μήλα κόκκινα απάνω στη ποδιά μου,
και τα χρυσά τριαντάφυλλα απάνω στα μαλλιά μου.

Και του χρόνου.

Κάλαντα Φώτων Μελί Ερυθραίας Μικράς Ασίας

Σήμερα είναι των Φωτών που αγιάζουν οι παπάδες

και μες στα σπίτια ψάλλουνε και λέν τον Ιορδάνη.

Ο Ιωάννης Βαφτιστής εγύρισε και είπε:

– Χαρίσατέ μου τα κλειδιά, τα μαργαριταρένια

ν’ ανοίξω τον Παράδεισο, να πιώ νερό δροσάτο

να πέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά από κάτω,

να πέσουν τ’ άνθη απάνω μου, τα μήλα στην ποδιά μου

και τα χρυσά τριαντάφυλλα τριγύρω στα μαλλιά μου.

Ανήφορος, κατήφορος σε τρία πηγαδάκια

κάθονται τρεις μελαχροινές με τα σγουρά μαλλάκια.

Η μια κεντά τον ουρανό, η άλλη το φεγγάρι

κι η τρίτη η μικρότερη κεντά τον αϊ-Γιάννη.

Κέντα το κόρη, κέντα το του Γιάννη το μαντήλι

και γέμισέ το ζάχαρη κι άμε το στο πλαστήρι

κι απ’ το πλαστήρι στο σχολειό κι απ’ το σχολειό στο σπίτι.

Τα κάλαντα κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου στο Μελί Μεγάρων, το 1982.

Κάλαντα Φώτων Πανελλήνια

Σήμερα τὰ φῶτα κι ὁ φωτισμός,
ἡ χαρὰ μεγάλη κι ὁ ἁγιασμός.

Κάτω στὸν Ἰορδάνη τὸν ποταμό,

κάθετ᾿ ἡ κυρά μας ἡ Παναγιά.

Ὄργανo βαστάει, κερὶ κρατεῖ,
καὶ τὸν Ἅη-Γιάννη παρακαλεῖ.

Ἅη-Γιάννη ἀφέντη καὶ βαπτιστή,
βάπτισε κι ἐμένα Θεοῦ παιδί.

Ν᾿ ἀνεβῶ ἐπάνω στὸν οὐρανό,
νὰ μαζέψω ρόδα καὶ λίβανο.

Καλημέρα, καλημέρα,
Καλή σου μέρα ἀφέντη με τὴν κυρά.

 

Κάλαντα Φώτων Πηλίου

 

1.  Θεοφανείων σήμερα ημέρα λαμπροτάτη

 

χρόνους πολλούς αφέντη μου και μην το πάρεις βάρος

 

γιατί τα φέρνει ο καιρός και τα γυρίζει ο χρόνος.

 

Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός κλπ

 

 

 

Υπάρχει κι αυτή η παραλλαγή:

 

-Καλησπερίτσα αφέντη μου

 

-Καλή σ’ εσπέρα γιε μου

 

-Απόψι(ε) ήρθα σ’τ’ν πόρτα σου

 

να σι(ε) καλησπερίσου,

 

να μη σι(ε) κακουφάνηκι(ε)

 

να μη σι(ε) πέσει βάρος.

 

Έτσι τα φέρνει ι κιρός

 

κι τα γυρίζ’ ι χρόνους.

 

-   -  -  -  -

 

Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός

 

και χαρά μεγάλη στον Κύρ(γ)ιο μας.

 

-   -  -  -  -

 

Για σφάξι μας κι τον πι(ε)τ’νό

 

σφάξι μας και την κότα

 

δώστι(ε) κι εμάς τουν κόπου μας

 

να πάμι(ε) σ’ άλλην πόρτα.

 

 

 

2.  Παρακαλώ σας δώστι(ε)μι(ε) κι θέλου ν’ αρχινήσου   

 

τα Φώτα καλά να σας ειπώ να σας καλησπερίσου.

 

Μηνύματα χαρμόσυνα ήρθαμι(ε) να σας πούμι(ε)

 

πως είνι Θεουφάνεια αύριου να χαρούμι(ε).

 

Πως ι Χριστός βαφτίζι(ε)ται χουρίς να έχει χρεία

 

στη Γαλιλαία ήτανι(ε) κι ήρθι(ε) στουν Ιουρδάνη

 

δια να λάβει βάπτισμα από τουν Ιουάννη.

 

-  -  -  -  -  -         

 

Έχουμι(ε) κι άλλα να σας πούμ’ μα η ώρα δεν τα σών’

 

γιατί είν’ ι Αυγι(ε)ρινός ψηλά, κι η Πούλια βασιλεύει.

 

Καμπόσα ξηρουκύδουνα, καμπόσα λι(ε)φτουκάρυα

κι καναδυό γυαλιά κρασί να πιούν τα παλικάρια!

http://anolehonia.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B1

Κάλαντα Φώτων Πάτμου

Καλημέρα πάντες ω! αδερφοί ακούσατε την σήμερον εορτήν,
σήμερον τα Φώτα και εορτή και λαμπρά ημέρα Δεσποτική.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Εν αρχήν ως ήρχισεν ο Θεός έκτισε την γην και τον ουρανόν,
ύστερον δε πάλιν από αυτά έκαμε τα ζώα και τα φυτά,
έκαμεν την θάλασσαν ποταμούς τον μέγαν Ιορδάνην και αλλουνούς.

Καλημέρα  καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Ο Αδάμ κι Εύα ημάρτησαν και εις αμαρτίαν υπέπεσαν,
την απάτη στον όφη την έριξαν και του Θεού δεν είπαν πως έφταιξαν,
αλλ’ ο όφης ήταν διάβολος των πονηρών δαιμόνων διδάσκαλος.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Μα και Ιησούς ο φιλάνθρωπος ήλθεν εις τον κόσμον ως άνθρωπος,
δία να λυτρώσει πάντας ημάς από αυτάς τας χείρας τας μιεράς.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Και τον Ιωάννην εζήτησε και στο βάπτισμά του τον έκραξε,
- Ιωάννη Πρόδρομε σε ζητώ στον μέγαν Ιορδάνην να βαφτισθώ.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Και ο Ιωάννης του έλεγε και σφοδρώς το σώμα του έτρεμε,
- πώς να σε βαπτίσω ω! Λυτρωτά όπου η χειρ μου τρέμει και δειλεία,
πως τολμώ να βάλω την χείρα μου εις την κορυφή του Σωτήρα μου.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

- Άφες φόβον Πρόδρομε σου ζητώ στον μέγαν Ιορδάνην να βαπτισθώ,
τότε τον βαπτίζει ο Βαπτιστής και έλαμψεν η έρημος παρευθύς.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Και το πνεύμα ως είδος περιστεράς και λευκής και ωραίας και καθαράς,
και φωνή ηκούσθει εκ του πατρός ούτος είν’ υιός μου αγαπητός,
και τα Χερουβείμ θυμιάζουσι και τα Σεραφείμ τον δοξάζουσι.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

------

Δια τούτο πάντες ω! αδερφοί ακούσατε την σήμερον εορτήν,
να την εορτάσωμεν αδερφοί ότι είναι ημέρα Δεσποτική.

Καλημέρα καλημέρα καλή σου μέρ’ αφέντη με την κερά.

Κάλαντα Φώτων Πόντου

 Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήλθε να βαπτίσει τον Κυριόν .
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε .
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε .
Δόξα εν υψιστοίς εκρούγαζαν, Κύριον και Θέόν ομολόγησαν .

Ελεγεν ο κόσμος τον κύριον να αναγέννηση τον άνθρωπον .
Ζήτησον και σώσον το πρόβατον, το απωλωλός ω θεάνθρωπε .
Ήλθε κηρυττόμενον έβλεπε, απορών εφάνη ο Πρόδρομος .
Θες μοι την παλάμην σου Πρόδρομε, βάπτισον ευθύς τον Δεσπότην σου .

Ιορδάνη ρεύσε τα νάματα, ιν ανασκίρτησή τα ύδατα .
Κεφαλάς δρακόντων σενέθλασε, των κακοφρονούντων ο Κύριος .
Λέγουσιν οι Άγγελοι σήμερον Χριστός τον κόσμον ερώτησε .
Μέγα και φρικτόν το μυστήριον δούλος τον δεσπότη εβάπτισε .

Νους ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μέγας, να βαπτίση τον Κύριο .
Ξένος ο προφήτης ο Πρόδρομος μέγας, γα βάπτιση τον Κύριο .
Όλον τον Αδάμ ανεκάλεσε ο των όλων κτίστης και Κύριος .
Παναγία, Δέσποινα του παντός, σώσον τους εις Σε προσκυνούντας νυν .

Ρείθρα Ιορδάνη, αγάλλεσθε την πορείαν άλλως λαμβάνετε .
Σήμερον ο κτίστης δεδόξάστα δι' αυτό το μέγα μυστήριόν .
Τρεις γαρ υποστάσεις εγνώκαμεν Πατρός και Υιού και του Πνεύματος .
Υπό Αρχαγγέλων υμνούμενον, υπό Σεραφείμ δοξαζόμενον .

Ως γαρ τοις εν σκότει επέλαμψε όταν ο Χριστός εβαπτίζετο .
Χαίροντες και χείρας προσάγοντες και λαμπρών ο ανήγυριν άγογτες .
Ψάλλοντες Χριστόν τον Θεόν ημών, δέξασθε λουτήρα βαπτίσματος .
Ο Θεός των όλων και Κύριος ζωή σας υγείαν και χαίρεσθε .