Γάνναινα Γιαννάκινα

Ωρέ Γιάνναινα μωρέ Γιάνναινα Γιάνναινα Γιαννάκινα,
ωρ’ Γιάνναινα Γιαννάκινα Αρχοντογιαννακάκινα.

Ωρέ να μην πας μωρέ Γιάνναινα να μην πας για λάχανα,
ωρ’ να μην πας για λάχανα θα μας φέρεις βάσανα.

Ωρέ να μην πας μωρέ Γιάνναινα να μην πας για λαχανίδες,
ωρ’ μην πας για λαχανίδες θα σου κόψουν τις κοτσίδες.

Ωρέ να μην πας μωρέ Γιάνναινα να μην πας κατ’ το μαντρί,
ωρ’ να μην πας κατ’ το μαντρί θα σε βάλουν φυλακή.

Ωρ’ να μην πας μωρέ Γιάνναινα να μην πας για κατ’ το μαντρί,
ωρ’ να μην πας κατ’ το μαντρί θα σε βάλουν φυλακή.

Αλφάβητος της αγάπης

Αλφαβή… μαύρα μου μάτια αλφαβήτα μου η μεγάλη
αλφαβή… μαύρα μου μάτια αλφαβήτα μου η μεγάλη,
αλφαβήτα μου η μεγάλη σ’ τούτον κόσμο δεν είν’ άλλη
αλφαβήτα μου η μεγάλη σ’ τούτον κόσμο δεν είν’ άλλη.

Βήτα βά… μαύρα μου  μάτια βήτα βάζεις με το νου σου
βήτα βά… μαύρα μου μάτια βήτα βάζεις με το νου σου,
βήτα βάζεις με το νου σου να ‘ρθω εγώ στους ορισμούς σου
βήτα βάζεις με το νου σου να ‘ρθω εγώ στους ορισμούς σου.

Γάμα γρά… μαύρα  μου μάτια γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα
γάμα γρά… μαύρα μου μάτια γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα,
γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα για να περπατούμ’ αντάμα
γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα για να περπατούμ’ αντάμα.

Δέλτα δε μαύρα μου μάτια δέλτα δε σου φανερώνω
δέλτα δε μαύρα μου μάτια δέλτα δε σου φανερώνω,
δέλτα δε σου φανερώνω της καρδούλας τον πόνο
δέλτα δε σου φανερώνω της καρδούλας τον πόνο.

Έψιλον μαύρα μου μάτια έψιλον ψηλή κυρά μου
έψιλον μαύρα μου μάτια έψιλον ψηλή κυρά μου,
έψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
έψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου.

Ζήτα ζώ… μαύρα μου μάτια ζήτα ζώνομαι τα φίδια
ζήτα ζώ… μαύρα μου μάτια ζήτα ζώνομαι τα φίδια,
ζήτα ζώνομαι τα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια
ζήτα ζώνομαι τα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια.

Ήτα εί… μαύρα μου μάτια ήτα είσαι σαν το χιόνι
ήτα εί… μαύρα μου μάτια ήτα είσαι σαν το χιόνι,
ήτα είσαι σαν το χιόνι παχουλή σαν το λεμόνι
ήτα είσαι σαν το χιόνι παχουλή σαν το λεμόνι.

Θήτα θέ… μαύρα μου μάτια θήτα θέλω να σε πάρω
θήτα θέ… μαύρα μου μάτια θήτα θέλω να σε πάρω,
θήτα θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο
θήτα θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο.

Γιώτα γέ… μαύρα μου μάτια γιώτα γένομαι γιοφύρι
γιώτα γέ… μαύρα μου μάτια γιώτα γένομαι γιοφύρι,
γιώτα γένομαι γιοφύρι να περάσ’ ο τζοβαίρης
γιώτα γένομαι γιοφύρι να περάσ’ ο τζοβαίρης.

Κάπα κά… μαύρα μου μάτια κάπα κάλλη μου γραμμένα
κάπα κά… μαύρα μου μάτια κάπα κάλλη μου γραμμένα,
κάπα κάλλη μου γραμμένα όμορφα κοντυλισμένα
κάπα κάλλη μου γραμμένα όμορφα κοντυλισμένα.

Λάμδα λέ… μαύρα μου μάτια λάμδα λένε τ’ όνομά σου
λάμδα λέ… μαύρα μου μάτια λάμδα λένε τ’ όνομά σου,
λάμδα λένε τ’ όνομά σου και γλυκό είν’ το φίλημα σου
λάμδα λένε τ’ όνομά σου και γλυκό είν’ το φίλημα σου.

Μη μου κά… μαύρα μου μάτια μη μου κάνεις με το μάτι
μη μου κά… μαύρα μου μάτια μη μου κάνεις με το μάτι,
μη μου κάνεις με το μάτι αγρικώ κι εγώ κομμάτι
μη μου κάνεις με το μάτι αγρικώ κι εγώ κομμάτι.

Νι νέα μαύρα μου μάτια νι νέα είσ’ ωραιότατη
νι νέα μαύρα μου μάτια νι νέα είσ’ ωραιότατη,
νι νέα είσ’ ωραιότατη και στον κόσμο πλέον κάτι
νι νέα είσ’ ωραιότατη και στον κόσμο πλέον κάτι.

Ξι ξένε μαύρα μου μάτια ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα
ξι ξένε μαύρα μου μάτια ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα,
ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα παρηγόρησε και ‘μένα
ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα παρηγόρησε και ‘μένα.

Όμικρον μαύρα μου μάτια ω! μικρό μου κυπαρίσσι
όμικρον μαύρα μου μάτια ω! μικρό μου κυπαρίσσι,
ω! μικρό μου κυπαρίσσι ποιος θα σε πρωτοφιλήσει
ω! μικρό μου κυπαρίσσι ποιος θα σε πρωτοφιλήσει.

Πι πάγω μαύρα μου μάτια πι πάγω και δεν σε βρίσκω
πι πάγω μαύρα μου μάτια πι πάγω και δεν σε βρίσκω,
πι πάγω και δεν σι βρίσκω αναλώ’ και πεθαινίσκω
πι πάγω και δεν σι βρίσκω αναλώ’ και πεθαινίσκω.

Ρο ρωτώ μαύρα μου μάτια ρο ρωτώ τη γειτονιά σου
ρο ρωτώ μαύρα μου μάτια ρο ρωτώ τη γειτονιά σου,
ρο ρωτώ τη γειτονιά σου μ’ είδατε την πέρδικα μου
ρο ρωτώ τη γειτονιά σου μ’ είδατε την πέρδικα μου.

Σίγμα σύ… μαύρα μου μάτια σίγμα σύρε κι έλα πάλι
σίγμα σύ… μαύρα μου μάτια σίγμα σύρε κι έλα πάλι,
σίγμα σύρε κι έλα πάλι με τα τρυφερά σου κάλλη
σίγμα σύρε κι έλα πάλι με τα τρυφερά σου κάλλη.

Τι τιμώ μαύρα μου μάτια τι τιμώ το πρόσωπό σου
τι τιμώ μαύρα μου μάτια τι τιμώ το πρόσωπό σου,
τι τιμώ το πρόσωπό σου κι όλο το προγονικό σου
τι τιμώ το πρόσωπό σου κι όλο το προγονικό σου.

Ύψιλον μαύρα μου μάτια ύψιλον ψηλή κυρά μου
ύψιλον μαύρα μου μάτια ύψιλον ψηλή κυρά μου,
ύψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
ύψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου.

Φι φιλώ μαύρα μου μάτια φι φιλώ το πρόσωπό σου
φι φιλώ μαύρα μου μάτια φι φιλώ το πρόσωπό σου,
φι φιλώ το πρόσωπό σου και τον άσπρο το λαιμό σου
φι φιλώ το πρόσωπό σου και τον άσπρο το λαιμό σου.

Χι χήνα μαύρα μου μάτια χι χήνα μου γραμμένη
χι  χήνα μαύρα μου μάτια χι χήνα μου γραμμένη,
χι χήνα μου γραμμένη κι όμορφα κοντυλισμένη
χι χήνα μου γραμμένη κι όμορφα κοντυλισμένη.

Ψι ψηλώ… μαύρα μου μάτια ψι ψηλώνω δεν σε φτάνω
ψι ψηλώ… μαύρα μου μάτια ψι ψηλώνω δεν σε φτάνω,
ψι ψηλώνω δε σε φτάνω την καρδούλα μου να γιάνω
ψι ψηλώνω δε σε φτάνω την καρδούλα μου να γιάνω.

Ωμέγα μαύρα μου μάτια ω! μεγάλη λεβεντιά μου
ωμέγα μαύρα μου μάτια ω! μεγάλη λεβεντιά μου,
ω! μεγάλη λεβεντιά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
ω! μεγάλη λεβεντιά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου

Γιέ μου γιατί δε λούζεσαι

Γιε μου γιατί δε λούζεσαι
παιδί μου δεν αλλάζεις παιδί μου δεν αλλάζεις,
είναι παιδί μου Πασχαλιά
να πας να μεταλάβεις να πας να μεταλάβεις.

Μάνα εγώ κολάστηκα
στον πόλεμο που πήγα στον πόλεμο που πήγα,
όλοι δένουνε τ’ άλογα
σε λεμονιάς κλωνάρι σε λεμονιάς κλωνάρι.

Κι εγώ δένω τον γρίβα μου
σε μαυρομάτας μνήμα σε μαυρομάτας μνήμα,
μα τ’ άλογο ήταν μικρό
ήταν αντρειωμένο ήταν αντρειωμένο.

Κι από το παίξε γέλασε
(ε)ράγι’ το μνημούρι (ε)ράγι’ το μνημούρι,
και μέσα η κόρη κείτονταν
τριών μερών θαμμένη τριών μερών θαμμένη.

Έσκυψα και τη φίλησα
στα μάτια και στα χείλη στα μάτια και στα χείλη,
αυτό το κρίμα έκανα
κι είμαι κριματισμένος κι είμαι κριματισμένος.

Δε μου βαρούν τα ξένα

Δε μου βαρούν τα ξένα και τα μακρινά,
μόν’ μου βαρούν της κόρης τα μηνύματα.

Με τα πουλιά μου μήναε και με τους αϊτούς,
και με τα χελιδόνια μο’ ‘στελνε γραφές.

Αν το ‘χεις ξένε να ‘ρθεις να ‘ρθεις γρήγορα,
δικοί μου με παντρεύουν και με προξενούν.

Άντρα γέρο μου δίνουν και παράγερο,
μην(α) που είναι γέρος είν’ κι αράθυμος.

Το βράδυ με μαλώνει για τα στρώματα,
κι ολημερίς με στέλνει για κρύο νερό.

Σύκλο βαρύ μου δίνει κι άλυσον κοντό,
το ρίχνω και δεν φτάνει το μυριόριχνω.

Εννιά οργιές μαλλάκια τα μισόκοψα,
έσμιξα την αλ’σίδα κι έφτασα νερό.

Ελάτε εδώ γειτόνισσες (Χριστουγεννιάτικο

Ελάτε εδώ γειτόνισσες και ‘σείς γειτονοπούλες μου,
τα σπάργανα να φτιάξομε και τον Χριστό ν’ αλλάξουμε.

Τα σπάργανα για τον Χριστό ελάτε όλες σας εδώ.

Να πάμε να γυρίσομε τα μάγια να σκορπίσομε,
να (ι)δούμε και την Παναγιά όπου μας φέρνει τη χαρά.

Τα σπάργανα για το Χριστό ελάτε όλες σας εδώ.

Κοιμάται στα τριαντάφυλλα γεννιέται μέσ’ τα λούλουδα,
γεννιέται μέσ’ τα λούλουδα κοιμάται στα τριαντάφυλλα.

Τα σπάργανα για τον Χριστό ελάτε όλες σας εδώ,
τα σπάργανα να φτιάξομε και τον Χριστό ν’ αλλάξομε.

Εξέφεξεν η ανατολή

Εξέφεξε άι μωρ’ Γιούλα μου εξέφεξεν η ανατολή,
ωρέ και πάει η πούλια γιόμα μωρή κοντή κοπέλα,
και πάει η πούλια γιόμα πάρε τη ρόκα κι έλα.

Πάιν’ τα πουλά… άι μωρ’ Γιούλα μου πάιν’ τα πουλάκια στη βοσκή,
ωρέ και οι έμορφες για πλύμα μωρή κοντή κοπέλα
και  οι έμορφες για πλύμα πάρ’ το μονοπάτι κι έλα.

Παίρνω κι εγώ άι μωρ’ Γιούλα μου παίρνω κι εγώ το γρίβα μου,
ωρέ και πάω να το ποτίσω μωρή κοντή κοπέλα,
και πάω να τον ποτίσω πάρε τη ρόκα κι έλα.

Βρίσκω την  κό... άι μωρ’ Γιούλα μου βρισκώ την κόρη που ‘πλενε,
ωρέ τ’ αντρός της τα μαντήλια μωρή κοντή κοπέλα,
τ’ αντρός της τα μαντήλια πάρ’ το μονοπάτι κι έλα.

Καλώς ανταμωθήκαμεν (Φιλιάτες)

Άιντε καλώς μωρέ καλώς ανταμωθήκαμαν,
άιντε (ν)εμείς οι ντερτιλήδες μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
εμείς οι ντερτιλήδες παιδιά ξενιτεμένα.

Άιντε να κλά… μωρέ να κλάψομε τα ντέρτια μας,
άιντε και τα παράπονά μας μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
και τα παράπονά μας παιδιά ξενιτεμένα.

Άιντε κι αύριο μωρέ κι αύριο καλές αντάμωσες,
άιντε (ν)ώσπου να ανταμωθούμε μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
ώσπου να ανταμωθούμε παιδιά ξενιτεμένα.

Άιντε στον Ά… μωρέ στον Άη-Λια στον πλάτανο,
άιντε στις κρύες τις βρυσούλες μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
στις κρύες τις βρυσούλες παιδιά ξενιτεμένα.

Μαρίκα

ΜαρίκαΩχ δεν ειν’ αυγή, δεν ειν’ αυγή να σηκωθώ
Μαρίκα μου.

Ώρε δεν είναι μεσημέρι, τα μεσάνυχτα
την πόρτα σ’ άνοιξα.

Ωχ να γείρω το, να γείρω το κεφάλι μου
Μαρίκα μου.

Ώρε να `ρθω στην αγκαλιά σου,
άστρο της αυγής γιατί άργησες να βγεις.

Παιδιά της Σαμαρίνας

(ν)Εσείς μωρέ παιδιά κλεφτό(ι)πουλα
(ν)εσείς μωρέ παιδιά κλεφτό(ι)πουλα,
παιδιά της Σαμαρίνας μωρέ παιδιά καημένα
παιδιά της Σαμαρίνας κι ας είστε λερωμένα.

Σαν πάτ’ απάνω μωρέ στα (ι)βουνά
σαν πάτ’ απάνω μωρέ στα (ι)βουνά,
κατά τη Σαμαρίνα μωρέ παιδιά καημένα
κατά τη Σαμαρίνα κι ας είστε λερωμένα.

Ντουφέκια να μωρέ μη ρίξετε
ντουφέκια να μωρέ μη ρίξετε,
τραγούδια να μην πείτε μωρέ παιδιά καημένα
τραγούδια να μην πείτε  κι ας είστε λερωμένα.

Κι αν σας ρωτήσει η μαύρη η μάνα μου
κι αν σας ρωτήσει η μαύρη η μάνα μου,
κι η δόλια η αδερφή μου μωρέ παιδιά καημένα
κι η δόλια η αδερφή μου κι ας είστε λερωμένα.

Μην πείτε μωρέ πως εχάθηκα
μην πείτε μωρέ πως εχάθηκα,
πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι σκοτωμένος κι ας είστε λερωμένα.

Μόν’ πείτε πως μωρέ παντρεύτηκα
μόν’ πείτε μωρέ πως παντρεύτηκα,
πως είμαι παντρεμένος μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι παντρεμένος κι ας είστε λερωμένα.

Πήρα τη πλάκα ο μαύρος πεθερά
πήρα την πλάκα ο μαύρος πεθερά,
τη μαύρη γης γυναίκα μωρέ παιδιά καημένα
τη μαύρη γης γυναίκα κι ας είστε λερωμένα.

Κι αυτά μωρέ τα λιανολίθαρα
κι αυτά μωρέ τα λιανολίθαρα,
αδέρφια κι αξαδέρφια μωρέ παιδιά καημένα
αδέρφια κι αξαδέρφια κι ας είστε λερωμένα.

Στο Σούλι βγαίνει ο Αυγερινός

Παραδοσιακό ηρωικό τραγούδι από την περιοχή του Σουλίου στο νομό Θεσπρωτίας.Στο Σούλι βγαίν' μωρή Φώταινα, στο Σούλι βγαίνει ο Αυγερινός.
Στην Κιάφα βγαίν' η Πούλια, καπετάν Φώτο-Τζαβέλα.
Εκεί στο ξερο-Τσάγκαρο, βγήκε ένα Μπαϊράκι, καπετάν Φώτο-Τζαβέλα.
Μην είν' ο Φω-, μωρή Φώταινα, μην είναι ο Φώτος που 'ρχεται;
Μην είν' ο καπετάνιος, καπετάν Φώτο-Τζαβέλα.
Δεν είναι ο Φω-, μωρή Φώταινα, δεν είναι ο Φώτος που 'ρχεται.
Ώρε δεν είναι ο καπετάνιος, Καπετάν Φωτο-Τζαβέλα.

Χορεύεται ως τσάμικος χορός σε εξάσημο ρυθμό και η μελωδία του ταυτίζεται με το νοτιοελλαδίτικο τσάμικο "Του Νταβέλη" από την περιοχή της Αττικοβοιωτίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ωραία ηπειρώτικα τραγούδια, από μια από τις πιο ιστορικές περιοχές της Ελλάδος. Το Σούλι πρωτοστάτησε στη μάχη εναντίον του Αλή Πασά και των Τουρκαλβανών της Ηπείρου, και οι Σουλιώτες αγωνίστηκαν πολύ σκληρά για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ερμηνεύει ο Παπαναστάσης Παπαθανασίου, εξαιρετικός ερμηνευτής καταγόμενος από το Ζωτικό Λάκκας Σουλίου.

Τέτοια ώρα ήταν εψές

Τέτοια ώ… μωρ’ τέτοια ώ… τέτοια ώρα ήταν εψές,
τέτοια ώρα ήταν εψές τέτοια και παρά προ ‘ψές.

Στο χορό μωρέ στο χορό στο χορό που χόρευαν,
στο χορό που χόρευαν όλο αγόρια και ξανθιές.

‘Σύ που σέ… μωρ’ ‘σύ που σέ… ‘σύ που σέρνεις το χορό,
‘σύ που σέρνεις το χορό σαν κλωνί βασιλικό.

Κάνε κύ… μωρέ κάνε κύ… κάνε κύκλους στο χορό,
κάνε κύκλους στο χορό κάνε καγγελίσματα.

Τι είμαι ξέ… μωρέ τι είμαι ξέ… τι είμαι ξένος και θα ειδώ,
τι είμαι ξένος και θα ειδώ και θα πάω να ‘μολογώ.

Μα τον Ά… μωρ’ μα τον Ά… μα τον Άγιο Κωνσταντίνο,
μα τον Άγιο Κωνσταντίνο το χορό δεν τον αφήνω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλικές ιστοσελίδες : Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων                      

                                 Κεντρο Αισθητικης Θεσσαλονικη
                                   
                                 Ανδρικά κολιέ - κοσμήματα