"ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ"

Η γιορτή του κρασιού, τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου.

"ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ"

Τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου. στον Δήμο Αρκαδίων Ζακύνθου.