"ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ"

Το έθιμο αυτό είναι ανάλογο με τα κάλαντα που υπάρχουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η διαφορά εδώ είναι ότι το έθιμο δεν γίνεται την παραμονή, αλλά ανήμερα...

"ΑΝΤΙΛΑΜΠΡΑ"

Ένα πολύ ενδιαφέρον έθιμο στην Ικαρία είναι τα Αντίλαμπρα. Δεν υπάρχει παντού, είναι μόνο στα χωριά Χριστός και Γλαρέδο. Πρόκειται για το κάψιμο του Ιούδα, ενός ομοιώματος του δηλαδή, την ημέρα του Πάσχα, δηλαδή την ημέρα μετά το κάψιμο του σωρού. Το ομοίωμα αυτό το λένε "Τσιφούτη".
Τα δύο αυτά χωριά κάνουν εναλλάξ το κάψιμο του σωρού, δηλαδή τη μια χρονιά ο σωρός καίγεται στο Χριστό και την άλλη στο Γλαρέδο. Στα Αντίλαμπρα γίνεται το αντίθετο, δηλαδή αν ο σωρός καεί στο Χριστό, τα Αντίλαμπρα γίνονται στο Γλαρέδο...

"ΣΩΡΟΣ"

Το έθιμο του σωρού είναι Πασχαλινό και γίνεται στα περισσότερα χωριά της Ικαρίας. Στο Καραβόσταμο υπάρχει μια παραλλαγή του, ο Αφανός.
Έχει ως εξής: οι κάτοικοι κάθε χωριού (συνήθως οι νεότεροι), μαζεύουν ξύλα και κλαδιά όλο το διάστημα πριν το Πάσχα, και τα στοιβάζουν σε κάποιο κεντρικό σημείο του χωριού. Το βράδυ της ανάστασης (την ώρα που ψέλνεται το "Χριστός Ανέστη"), βάζουν φωτιά στον σωρό, ενώ παράλληλα ξεκινάει μια γιορτή με φωτοβολίδες και κροτίδες...