"ΑΠΟΚΡΑΙΩΜΑΤΑ"

Μόλις άνοιγε το “Τριώδι” άρχιζαν και τα “Αποκραιώματα”. Όσο διαρκούσαν οι Απόκριες, οι γυναίκες και τα παιδιά έμεναν στο σπίτι την ημέρα ενώ οι άντρες πήγαιναν στις δουλειές τους...

"ΚΟΥΝΙΕΣ"

Την Κυριακή του Πάσχα ήταν η χαρά των παιδιών, οι “κούνιες”...