"ΦΟΥΡΝΑΡΑ"

    Σε μια πλαγιά κοντά στη Βουλισμένη, στο Βιγλί, υπάρχουν πολλά νερά και δάφνες πολύχρονες. Είναι έθιμο στο χωριό, το πρωί του Μ. Σαββάτου, οι νέοι και τα παιδιά του χωριού να πηγαίνουν σε εκείνη την πλαγιά και να μαζεύουν δάφνες κλαδιά ή και ολόκληρα δέντρα. Σε ένα βαθύ λάκκο που ανοίγουν στο πλάτωμα, στερεώνουν φυτευτά...