"Ο ΓΑΜΠΡΟΣ Ο ΖΑΒΛΑΝΟΣ" - ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

Στον Παλαιόπυργο αναβιώνει το παλιό έθιμο με το γαμπρό το Ζαβλανό,όπου γίνεται αναπαράσταση μιας πραγματικής ιστορίας που έλαβε
χώρα στην Τουρκοκρατία...

Σύμφωνα με αυτή, στον Παλαιόπυργο (Ζαβλάνια) ζούσε ο Ζαβλάν Αγάς, ο οποίος είχε την τακτική κάθε φορά που γινόταν ένας γάμος στο χωριό να κοιμάται το βράδυ με τη νύφη. Έτσι λοιπόν και γινόταν μέχρι που ένας λεβέντης γαμπρός αρνούμενος να δεχτεί ότι ο Ζαβλάν Αγάς θα ήταν αυτός που θα κοιμόταν πρώτος με τη γυναίκα του αποφάσισε να τον σκοτώσει, όπως και έγινε.