"ΜΠΑΤΙΚΙΑΣΜΑ"

Άλλο ένα έθιμο που υπάρχει μόνο στη Χάλκη είναι το μπατίκιασμα, κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά το τέλος της περιφοράς του Επιταφίου. Το μπατίκιασμα είναι ένα είδος πλειστηριασμού: κάθε Χαλκήτης δίνει μια προσφορά για τον Επιτάφιο και όποιος δώσει το μεγαλύτερο ποσό λέγεται ότι εμπατίκιασε τον Επιτάφιο.

"ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"

Ιδιαίτερο έθιμο είναι αυτό που ακολουθείται κατά τον εορτασμό του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου. Στο παρελθόν ξεκινούσε η μέρα με τη μνημόνευση των νεκρών στο νεκροταφείο. Όταν τελείωνε η λειτουργία άρχιζε ένας ιδιότυπος «πόλεμος», ο οποίος εξαπλωνόταν σε όλο το νησί. Οι κάτοικοι του Χωριού και του Νημποριού χωρίζονταν σε δυο ομάδες, η μία, στο Χωριό, των Τσιριμιωτών και των Τρουλλιανών και η άλλη, στο Νημποριό, των Τρουλλιανών και των Χηρινών. Το έθιμο, διαφοροποιημένο αρκετά, επιβιώνει μέχρι και σήμερα.