"ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ"

Πολλά δρώμενα, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις με αθρόα συμμετοχή λαμβάνουν χώρα στους Λειψούς με αφορμή τη γιορτή του Κρασιού, από τις 10 Αυγούστου. Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που συνδέεται με την μεγάλη αμπελο-οινική παράδοση του τόπου.