ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΖΗ (ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ) - ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Το αρχοντικό του Κερατζή βρίσκεται στη Χώρα. Η χρονολογία οικοδόμησής του δεν είναι γνωστή. Οι τοιχογραφίες, που εντοπίζονται σε ένα από τα δωμάτια του ορόφου, αντιπροσωπεύουν την λαϊκή ζωγραφική του β’ μισού του 19ου αι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση της Κωνσταντινούπολης μέσα σε δάφνινο πλαίσιο που αντιγράφει χαλκογραφία της εποχής. Υπάρχουν ακόμη παραστάσεις της Πύλης του Αδριανού και των Στύλων του Ολυμπίου Διός, θέματα που μας παραπέμπουν στην Αθήνα και τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους. Η παρουσία του μαιάνδρου ανάμεσα στα άλλα διακοσμητικά μοτίβα δηλώνει επιδράσεις από το νεοκλασικισμό.

 

 http://www.visitwestmacedonia.gr